Geen producten in je winkelmand.

Categorie: Fondsenwerven activiteiten

Benefietavond, pepernotenacties etc.
Fondsenwerven activiteiten

Clarence naar de universiteit

Graag stellen wij Clarence Saiffer (23) aan je voor. Clarence heeft hersenverlamming. Sinds 2011 gaat hij – dankzij bemiddeling van WhyNot – weer naar school. En met goed resultaat. Vandaag gaat hij voor het eerst naar de universiteit!

Clarence heeft zijn middelbare school zeer goed afgesloten, en daarmee direct toegang verkregen tot de universiteit. Dit is een droom voor velen in Kenia. Als eerste WhyNot alumnus start Clarence vandaag met zijn eerste academische jaar. Hij wil een bachelordiploma halen in project planning management. Om dit succes te vieren heeft WhyNot voor hem en twee andere leerlingen een surprise party georganiseerd. Clarence was enorm verrast!

Tijdens zijn verblijf op de basisschool was Clarence een extraverte en hardwerkende jongen. Hij deed mee aan de meeste schoolactiviteiten, ook omdat hij niet buitengesloten wilde worden. Hij was actief op het gebied van toneel, poëzie, spreken in het openbaar, debatten en zelfs sport. Hij schuwde openbare activiteiten nooit, omdat hij ambitieus is en grote dingen wil doen. 

Nadat hij in 2017 de basisschool succesvol had afgerond, werd hij uitgenodigd door te stromen naar het speciale voortgezet onderwijs. Daar was het leven voor hem niet gemakkelijk. Door zijn hersenverlamming namen zijn spasmen toe en kon hij zijn handen niet gebruiken om te schrijven. Daarom voorzag de school hem tijdelijk van een laptop en kreeg hij extra begeleiding. Zijn leraren motiveerden hem en ook zijn ouders hebben hem altijd gesteund.

Met de komst van de laptop begon Clarence ook te schrijven en te dichten over de dingen die hij meemaakte. In 2020 hebben we hem geholpen bij het opzetten van zijn eigen YouTube kanaal om zijn bereik te vergroten. Met zijn verhalen en gedichten geeft hij andere mensen met speciale behoeften hoop en inspiratie. Inmiddels wordt Clarence vaak als spreker gevraagd. Zo heeft hij bijvoorbeeld bijgedragen aan de United Nations International Day en de Cerebral Palsy Day, waarop aandacht wordt gevraagd voor mensen die leven met hersenverlamming.

Vanwege zijn schrijfbeperkingen en de noodzaak om tijdens zijn universitaire studie meer met de computer te doen, is Clarence gestart aan een twee maanden durende computercursus aan het Shanzu Teachers College. WhyNot betaalt deze cursus grotendeels. Daarnaast willen we hem ook helpen bij de aanschaf van zijn eigen laptop en het collegegeld dat hij zal moeten betalen.

Clarence is al ver gekomen in zijn leven. En hij heeft nog meer grote plannen: hij wil een milieuactivist worden om de flora en fauna in Kenia en elders te behouden, en tegelijkertijd ook zijn passie voor poëzie verder vormgeven. Hiervoor heeft hij onze steun nu meer dan ooit nodig.

Wilt u Clarence helpen om zijn studie, reis- en verblijfkosten, laptop en filmcamera te financieren? Hiervoor is € 3.500 nodig. Elke bijdrage wordt enorm gewaardeerd. U kunt op de volgende link klikken om een eenmalige donatie te doen: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=x1J4tBTKQpyQPrMOHpNK4w&qsl_reqcnt=1
Of klik op “word donateur” bovenaan de website om een donatie te doen.

Clarance op zijn middelbare school
Fondsenwerven activiteiten

Project ´geef een voedselpakket´

Het coronavirus (COVID-19) is een infectieziekte veroorzaakt door een nieuw ontdekt virus. De meeste mensen die ziek worden ervaren milde tot matige symptomen en herstellen zonder speciale behandeling. Het Coronavirus beïnvloedt veel mensen op verschillende manieren. Toen het eerste geval van covid-19 in Kenia werd gemeld, werden alle onderwijsinstellingengesloten, particuliere en openbare bedrijven werden geadviseerd te sluiten en hun werknemers thuis te laten werken. Alleen zakelijke instellingen die essentiële diensten verlenen, bijv. supermarkten, ziekenhuizen, drogisterijen en voedselproducerende bedrijven mochten blijven werken met een minimum aan personeel om afstand te waarborgen. Hierdoor gingen werknemers met onbetaald verlof, werden sommige bedrijven gedwongen volledig te sluiten, terwijl andere mensen hun werk verloren.

De meeste kinderen die stichting Why Not ondersteunt, komen uit arme gezinnen. De gezinnen van deze kinderen hebben moeite om in hun behoeften te voorzien. Hierdoor leven de meesten van hen van dag tot dag, omdat ze afhankelijk zijn van tijdelijke banen. Toen in maart 2020 het eerste geval van corona werd gemeld, bracht dat veel leed met zich mee. Ouders waren gedwongen te stoppen met werken en thuis te blijven om besmetting te voorkomen. Dit betekende voor deze gezinnen dat slechts één keer per dag konden eten of zelfs hongerig moesten slapen door gebrek aan voedsel. De weinige steun die de regering aan haar burgers bood, was niet genoeg en werd slechts aan enkele verstrekt.

Daarom hebben we besloten een ​​voedselpakket-actie te starten om de families van gesponsorde kinderen te helpen. De overheid had beperkingen opgelegd, zoals; een lockdown van 19.00 uur tot 05.00 uur ‘s nachts in Mombasa, Kilifi en Kwale in de kuststreek vanwege het hoge besmettingspercentage en het advies thuis te blijven.

Met de financiële middelen van donateurs uit Nederland kon voedsel verdeeld worden onder de gezinnen. Het eten werd uitgedeeld op twee strategische voedselverdeelpunten, een bij Bamburi beheerd door Catherine en Connie en een andere bij Majaoni beheerd door Matilda en een van de ouders (vader van Samson Karanja Mwachingi). Op deze manier hoefden gezinnen niet ver te reizen of kosten maken om hun voedselpakketten op te halen. We hebben door extra giften uiteindelijk vijf rondes kunnen houden, waarin we pakketten hebben uitgedeeld.

Hieronder foto’s en uitleg over hoe we van april tot augustus 2020 voedselpakketten aan de gezinnen hebben verstrekt:

1e ronde

We ontvingen 164200 ksh vanuit Nederland om voedselpakketten te verstrekken aan 104 gezinnen.
In de maand april kreeg elk gezin 24 kg maïsmeel. De paketten werden van 9 tot 13 april 2020 verdeeld vanuit twee punten, zodat de begunstigden deze makkelijk konden bereiken. Catherine en Connie deelden voedselpakketten uit vanuit een winkel in Bamburi, terwijl Matilda met de hulp van een van onze ouders voedselpakketten uitdeelde vanuit een winkel in de omgeving van Majaoni. Elke ouder moest een formulier ondertekenen voor ontvangst van het pakket. Er zijn foto’s gemaakt tijdens de distributie. De foto’s zijn gedeeld op de facebookpagina van de organisatie om donateurs te bedanken en het resultaat te laten zien. Hieronder enkele van deze foto’s:

De ouders waren heel blij met hun pakketten. Hun gezichten waren vervuld van vreugde na het ontvangen van voedselhulp van stichting Why Not in deze extra moeilijke periode.

Uitdagingen tijdens de distributie van voedselpakketten zijn onder meer:

 • 5 van de gesponsorde kinderen hadden geen toegang tot de provincie Mombasa om hun voedselpakketten op te halen vanwege de lockdown.
 • Meer ouders van kinderen met speciale behoeften die niet worden gesponsord door Why Not en sommige die niet meer in het programma zitten kwamen ook voor hulp, omdat ze hiervan hoorde. Vanwege de beperkte financiering was het moeilijk om ze weg te sturen.
 • We vergaten enkele kinderen in de eerste lijst, maar hebben die wel meegenomen bij de tweede ronde.
 • Soms regende het te hard of was het te zonnig om voedselpakketten uit te delen, aangezien er in de winkels niet genoeg ruimte was om te wachten tot de ouders de voedselpakketten kwamen ophalen.
Begroting

2de ronde

De tweede ronde met uitdelen van pakketten was van 6 tot 8 mei. We konden voedselpakketten uitdelen aan 125 gezinnen. De ouders waren zo blij met de voedselpakketten en waardeerden het enorm. Het merendeel van de gezinnen heeft geen of weinig inkomsten.

Begroting

Ook tijdens deze ronde was er overlast van zware regenval. Mensen in de buurt van Matilda volgden haar huis om eten te vragen. Ze moest nee zeggen, want het eten was gereserveerd voor 120 gezinnen. Matilda had 4 dagen nodig om haar voedselpakketten uit te delen. Na overleg met Wendy is afgesproken dat de fieldworkers nieuwe gevallen van personen met speciale behoeften kunnen opnemen in de 3e fase van de voedseldistributie.

Vervolgactie

Wendy gaf aan dat er nog voor anderhalve ronde geld was voor voedselpakketten. Ze vroeg ons te bespreken of we een grote distributie in juni zouden doen of deze tussen juni en juli zouden verspreiden.

Catherine ontving een donatie van ksh.10.000 van Dhanani Moonaver. Zij is de zus van Alia die ons van tijd tot tijd ondersteunt. Het geld werd op de rekening van de organisatie gestort.

3de ronde

We ontvingen 167.000 ksh. Op 10 en 11 juni werden nogmaals voedselpakketten uitgedeeld aan 132 gezinnen. Elk gezin ontving 12 kg tarwe en 12 kg maïsmeel. Ook tijdens deze ronde zijn foto’s en enkele filmpjes gemaakt.

Begroting

4de ronde

We ontvingen 132.000 ksh van ABSA KENYA PLC (de bank waar we onze geldzaken regelen) en 12.000 ksh van twee donateurs om voedsel te kopen en nogmaals uit te delen aan de gezinnen die we ondersteunen. We hebben dit gedaan op  11 juli bij Bamburi en Majaoni. Het is gelukt om pakketten uit te delen aan 148 gezinnen.

Begroting

Uitdagingen:

Twee uur voor het begin moeten we de distributie verplaatsen vanuit ons kantoor in plaats van de winkel.
Het personeel van Absa Kenya PLC kwam te laat aan bij het distributiepunt, waardoor er al veel ouders tegelijk waren en het moeilijk werd om afstand te bewaren.
Het was moeilijk om ouders en toeschouwers rustige te houden.
Straatfamilies maakten het moeilijk om voedsel uit te delen omdat ze het distributiepunt bestormden. Ze eisten voedsel. We moesten ze een beetje van de bloem geven om ze te laten vertrekken zodat we verder konden.
We verlieten het distributiepunt rond 7 uur ‘s ochtends omdat we moesten wachten tot Absa Kenya PLC het resterende saldo van ksh.50.000 via M-pesa verstuurde. De vertraging werd veroorzaakt door een lekke band.
5de ronde

Catherine ontving 135.330 ksh van Marloes via M-pesa om voedselpakketten te kopen. Op 13 augustus werd er voedsel uitgedeeld aan 162 gezinnen. De distributie was vreedzaam. De ouders kregen te horen dat deze distributie de laatste zou zijn. We hadden ook ouders die niet op de lijst stonden, maar die dag toch eten kwamen vragen. We hebben ons best gedaan iedereen te helpen. De ouders waardeerden de steun die de organisatie de afgelopen 5 maanden had geboden. Tijdens de distributieoefening zijn foto’s en video gemaakt om de sponsors te laten zien.

Begroting

Resultaten:

 • Ouders profiteerden van bewustwording over covid-19
 • Veel mensen hebben meegekregen wat stichting Why Not doet
 • Meer ouders benaderden stichting Why Not voor hulp
 • Gezinnen van kinderen met speciale behoeften kregen voedselhulp
 • Verbetering van de interactie tussen de organisatie en ouders bij het verzamelen van updates
 • Met de voedselhulp is goed zichtbaar hoe direct de gift van donateurs bij de gezinnen komt.

Aanbevelingen

 • Meer ouders aanmoedigen om zich aan te sluiten bij de ´support groepen´ voor economische en psychologische hulp.
 • Ouders aanmoedigen om te ​​sparen zodat ze in moeilijke tijden iets hebben om op terug te vallen
 • Homeprogramma inzetten om ouders / kinderen te activeren om inkomsten genererende activiteiten te ondernemen om de effecten van covid-19 te overwinnen.
nl_NLNederlands